Företagsledningen

Ledningen för ATESTEO består av erfarna yrkesmän med stor expertis inom teknisk produktutveckling och fordonsindustri. Tillsammans stakar de ut kursen för ATESTEO i riktning mot tillväxt och vidareutveckling av testbänken och serviceportföljen med avseende på alternativa och nya former av drivsystem. Med utmärkta nätverk och rätt placerade, arbetar vår ledning tillsammans med våra anställda för att föra transmissions- och Drivetrain-utvecklingen framåt. Det hjälper biltillverkare och leverantörer att möjliggöra effektiv serieproduktion vars resultat vi slutligen ser på gatan. Långsiktigt bidrar arbetet till att utveckla nya former av drivsystem för framtidens mobilitet.

Tim Willers
(CEO/COO/Företagsledning)

”Med tidig Drivetrain Testing hjälper vi bilindustrin i utvecklingen av nya drivsystem och autonom körning.”

Dr. Josef Görgens
(CFO/Företagsledning)

”Som en långsiktig oberoende partner inom Drivetrain Testing fortsätter vi att investera i know-how och teknik så att vi alltid kan ordna med rätt testlösning för den spännande nya utvecklingen inom fordonsindustrin.”

Dr. Lei Kan
(CTO/Företagsledning)

”Vi vill erbjuda våra kunder över hela världen optimal Drivetrain Testing och relaterade produktutvecklingstjänster.”