Kvalitet och hållbarhet i Drivetrain Testing

Kvalitetstänkande på ATESTEO

 • Hög teknisk kompetens och expertis
 • Årtionden av erfarenheter inom Drivetrain Testing
 • Högutbildade medarbetare
 • Hållbara sätt att arbeta
 • Omfattande kvalitetshantering
 • DAkkS-ackrediterat
 • TÜV-certifierat

Kvaliteten är grundläggande för alla våra tjänster och allt som vi tar oss för. Kvalitetstänkande är grunden för vårt företag. Inte bara att det är en integrerad del i alla våra affärsrelationer, det är också en väsentlig del av hela vår företagskultur. Att uppnå och upprätthålla fullständig tillfredsställelse för våra kunder, medarbetare, aktieägare och partners är väsentliga företagsmål.

Ständiga förbättringar, optimering av tillverkningskostnader samt kompetenta och intresserade medarbetare – allt ingår i en ständig optimeringsprocess som garanterar vidareutveckling och återspeglar framåtandan och dynamiken på ATESTEO.

Det visar sig i kvaliteten i våra Drivetrain Testing-utprovningar

På ATESTEO betyder kvalitet högsta möjliga prestanda på alla områden. Det börjar med medarbetarnas kompetens och vidare med de avancerade testbänkarna och den toppmoderna tekniken, till tidsoptimerande och effektiva testprocesser. Våra specialister testar alla drivlinor på toppmoderna testbänkar, som anpassas till ett brett spektrum av kundorienterade önskemål och krav. Våra specialister följer våra kunder personligen genom hela projektet. Med sina omfattande kunskaper har våra specialister utvecklat en intuitiv förståelse för kundens situation och behov, och utvecklar behovsbaserade testlösningar som leder till ytterst pålitliga testresultat. Oavsett om testerna är automatiserade, standardiserade eller individuella, reagerar vi snabbt på kundens individuella krav, tack vare testbänkarnas höga kapacitet. På Atesteo utför vi rådgivning, installering, tester och redovisningar inom snävare deadlines om det behövs – vi gör allt vi kan för våra kunder.

Hållbar Drivetrain Testing för att skydda miljön.

Utöver kraven på högsta möjliga kvalitet är ett starkt miljöskydd ett av företagets centrala målsättning. Som Drivetrain Testing-specialister inom fordonsindustrin ser vi till att fokusera på miljösamverkan, säkerhet, företagsamhet och på produktionen av nya komfortabla fordon.

ATESTEO stödjer dessa mål genom att arbeta på ett ansvarsfullt, miljömedvetet sätt, och genom att introducera framtidsorienterade koncept och tekniker för testbänkar, mätteknik och körning av fordon. Hållbarhet kräver en effektiv, intelligent och ansvarsfull användning av alla resurser. Det är därför oupplösligt kopplat till teknisk kompetens och förmågan att förutse den framtida utvecklingen.

Hållbarhet kräver tydligt uppsatta mål, perspektiv och motivation. Vi vill bidra till detta genom att ständigt arbeta för att förbättra vårt kvalitets- och miljötänkande.

Kontakta oss!

Några frågor om kvalitet och hållbarhet på ATESTEO? Vi ser fram emot ditt meddelande.

Certifierad kvalitet – hållbart och miljömedvetet agerande.

Våra säten är certifierade och ackrediterade enligt följande standarder:

 • Uppsatta kvalitetsmål enligt ISO 9001:2015
 • Uppsatta miljömål enligt ISO 14001:2015
 • Uppsatta mål för informationssäkerhet enligt ISO/IEC 27001:2013
 • Ackreditering av testlaboratorier enligt DIN EN ISO/IEC 17025:2018
 • Ackreditering av kalibreringslaboratorier enligt DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Våra certifikat

Certifierat enligt DIN EN ISO 9001 av TÜV Rheinland Group.

Certifierat enligt DIN EN ISO 14001 av TÜV Rheinland Group.

Certifierad av DEKRA Certification GmbH.

Ackreditering av kalibreringslaboratorier enligt DIN EN ISO/IEC 17025 genom DAkkS.

Ackreditering av testlaboratoriet enligt DIN EN ISO/IEC 17025 av DAkkS.

Liste der Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich

Läs mer om det här